Latest News बैंककाे ११ अाैं साधारण सभा सम्पन्न, २०प्रतिशत बाेनश शेयर दिनेबैंककाे ५१ अाैं वार्षिक अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्यूबाट प्रस्तुत स्वागत मन्तव्यप्रेस बिज्ञप्ति २०७४
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Notices


विज्ञापन नं ८-२०७४/७५, व्यवसाय सहायक पदको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन

Business Officer Result

विभिन्न पदहरूकाे बैकल्पिक उम्मेदवाहरूलाइ नियुक्तिकाे सिफारिस सम्वन्धि सूचना

विज्ञापन नं ६-२०७४/७५, लेखा अधिकृत पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं ६-२०७४/७५, लेखा अधिकृत पदकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन

विज्ञापन नं ८-२०७४/७५, व्यवसाय सहायक पदको परीक्षा कार्यकम सम्वन्धी सूचना

 Final Result of  Open C.A., Computer Engineer & B.O

कृषि विकास बैंक लि.को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

अान्तरिक तथा खुल्ला प्रतियाेगितात्मक परिक्षा कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना

अा.ब.२०७४।७५ काे कर्मचारी अावश्यकता सम्वन्धि सूचना

अा.ब.२०७२।७३ काे कर्मचारी अावश्यकता सम्वन्धि सूचना

अा.ब.२०७१/७२ काे पदाेन्तति सम्वन्धि सूचना

अा.व.२०७१/७२ काे अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना

अा.ब.२०७२/७३ काे पदाेन्तति सम्वन्धि सूचना

अा.व.२०७२/७३ काे अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना

सहयाेगी कमर्चारीहरूकाे स्तर वृदि सम्वन्धि सूचना