Latest News वोनस शेयर तथा लाभांस प्रस्तावसूचनाकाे हक सम्वन्धी सूचनाबैंककाे ११ अाैं साधारण सभा सम्पन्न, २०प्रतिशत बाेनश शेयर दिने
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
दशौ साधरण सभा सम्बन्धी सूचना
31-03-2017

मिति २०७३।१२।३१ गते बैंकको केन्द्रिय तालिम प्रतिष्ठान, बोडे भक्तपुरमा दिनको ११ः बजे बैंकको दशौ वार्षिक साधरण हुन गई रहेको व्यहोरा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।