Latest News 10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice३० प्रतिशत लाभांश सहितको १३ औ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्नसूचनाकाे हक सम्वन्धी सूचना
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Notices
2020-05-20 २०७७ जेष्ठ ६ देखी २० गतेसम्म सेवा प्रवाहका लागि खुला रहने कार्यालयहरुको विवरण

more

2020-05-18 Mobile / Internet Banking Application Form

more

2020-04-07 २०७७ बैशाख ६ देखी १८ गतेसम्म सेवा प्रवाहका लागि खुला रहने कार्यालयहरुको विवरण

more

2020-03-04 Appointment of Chairman of Board of Directors

more

2020-01-31 10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice

more

2020-01-24 ३० प्रतिशत लाभांश सहितको १३ औ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न

more

2020-01-20 १०.३५% ADBL कृषि बैंक ऋणपत्र, २०८३ आह्वानपत्र (नागरिक दैनिक मिति २०७६/१०/०६ मा प्रकाशित)

more

2020-01-20 Prospectus of १०.३५% ADBL- कृषि बैंक ऋणपत्र, २०८३

more

2020-01-10 पद: लेखपाल, सेवा: प्रशासन, तह:४ को खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाका उम्मेदवारहरूको विवरण

more

2019-12-25 वार्षिक साधारणसभा सम्वन्धी सूचना

more

2019-12-23 Invitation for Bids Janakpur

more

2019-12-23 Invitation for Bids Gaur

more

2019-10-10 Invitation for Bids Kalaiya

more

2019-10-10 Notice Regarding Exam Posponed

more

2019-10-04 Invitation for Bids Dhulikhel

more

1 | 2 | 3 | 4 |