Latest News 10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice३० प्रतिशत लाभांश सहितको १३ औ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्नसूचनाकाे हक सम्वन्धी सूचना
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Notices
2020-10-18 Invitation for Bids Planning

more

2020-10-18 Invitation for Bids Corporate

more

2020-09-08 २०७७ भाद्र २६ गते सेवा प्रवाहका लागि खुला रहने कार्यालयहरुको विवरण

more

2020-08-19 यस बैंकका भिसा डेबिट कार्ड, मोबाइल / इन्टरनेट बैंकिङ्घ ग्राहकहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना

more

2020-08-18 Account Opening Form - Individual

more

2020-08-18 Fixed Deposit Form - Individual

more

2020-05-18 Mobile / Internet Banking Application Form

more

2020-03-04 Appointment of Chairman of Board of Directors

more

2020-01-31 10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice

more

2020-01-24 ३० प्रतिशत लाभांश सहितको १३ औ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न

more

2020-01-20 १०.३५% ADBL कृषि बैंक ऋणपत्र, २०८३ आह्वानपत्र (नागरिक दैनिक मिति २०७६/१०/०६ मा प्रकाशित)

more

2020-01-20 Prospectus of १०.३५% ADBL- कृषि बैंक ऋणपत्र, २०८३

more

2020-01-10 पद: लेखपाल, सेवा: प्रशासन, तह:४ को खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाका उम्मेदवारहरूको विवरण

more

2019-12-25 वार्षिक साधारणसभा सम्वन्धी सूचना

more

2019-12-23 Invitation for Bids Janakpur

more

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |