Latest News ११ अाैं साधारण सभावाट पारित २० प्रतिशत वोनस शेयर वितरण सम्वन्धि सूचनासूचनाकाे हक सम्वन्धी सूचनाबैंककाे ११ अाैं साधारण सभा सम्पन्न, २०प्रतिशत बाेनश शेयर दिने
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Residential Loan

ग्राहकहरुलाई तत्काल गर्जो टार्न र आफ्नो सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य घरायसी ब्यवहार मिलाउन, त्यस्ता ग्राहकको पारिवारिक वित्तिय क्षमता खास गरि नगद प्रवाहको विश्लेषण र मूल्यांकन गरि सकरात्मक देखिएमा दैनिक जिवनयापनमा आउने हरेक प्रकारका घरायसी समस्या समाधानको लागि कुनै ोस परियोजना बिना कर्जा उपलब्ध गराइन्छ।
पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु
१.सेवा निबृत कर्मचारी भएमा पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि।
२.अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारी भएमा सम्बन्धित कार्यालयबाट कर्मचारीको कार्यरत पद, कार्यरत अवधि र बार्षिक आय खुलेको प्रमाण। करारमा कार्यरत भए करारको प्रतिलिपि।
३.कुनै ब्यापार तथा ब्यवसाय गरि रहेका ब्यक्तिले आँफू वा आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा कर्जा माग गर्दा ब्यवसायको दर्ता प्रमाणपत्र, पान नम्बर तथा आयकर तिरेको रसिद, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र ब्यवसायको फोटो समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
४.धितोसँग सम्बन्धित तथा बैंकलाई आवश्यक भएका अन्य कागजातहरु।
घरायसी कर्जा कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताको आंकलन गरेर सम्भावित ग्राहकहरुलाई मात्र प्रदान गरिन्छ। कर्जाको बार्षिक किस्ता निर्धारण गरि दुई बर्षभित्र चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ।
म्ाासिक ब्याज बुझाउनु पर्नेछ।