Agricultural & MSME Credit

Background (पृष्ठभूमि)

बढ्दो जनसंख्या change in food patern, youth migration for job , तथा तिब्र गतिमा विकसित शहरीकरण संगै देशमा खाद्यसामाग्रीहरुको माग दिनानुदिन बढिरहेको सर्बबिदितै छ ।

Moreover, we are still 20% deficit in food and it may increase in the coming days. Therefore, agriculture should be commercialize, diversity in order to increase productivity as well as income.

निर्वाहमूखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीकरण र बिविधिकरण विना सो माग सम्बोधन गर्न असम्भव प्रायः छ । सम्बद्ध सबै निकायहरु (Stakeholders) ले आ–आफ्ना क्षेत्रहरुबाट कृषिको प्रवर्द्धन तथा बिकासका लागि सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

Agricultural Development Bank Ltd. is the lead bank for agriculture lending since its establishment देशमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्नेे अगुवा बैंकको रुपमा स्थापित भई ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्ने अवस्थामा पुगेकोछ । बैंकले कृषि तथा पशुपंछीपालन सम्बद्ध ब्यवसायहरु संचालनका लागि आवश्यक पर्ने पूँजि ब्यवस्थापनमा सहजिकरण गर्न विविध कर्जा उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याइरहेकोछ । बैंकले सबै तहका कृषक एवं कृषि ब्यवसायीहरुको माग तथा अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषि तथा पशुपंछीपालन संग सम्बन्धित निम्न कर्जा सुविधाहरु उपलब्ध गराइरहेको छ।