General Saving Account

बिशेषताहरुः

  • शुन्य मौज्दातमा खाता खौल्न सकिने।
  • आर्कषक ब्याजदर ।
  • भिसा कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ्ग,मोबाईल बैकिंङग् डिम्याट, सि-आस्वा लगायतका सेवा उपलब्ध हुने।
  • त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी।
  • कुनै पनि परिचयपत्रको आधारमा खाता खाेल्न सकिने ।


Please visit to nearest branch of ADBL to Open General Saving Account with us and start banking to enjoy attractive interest with extra benefits efficient and reliable services for your satisfaction & future prosperity with our wide range.