SWIFT Transfer

यस बैंकको स्वीफ्ट कोड ADBLNPKA को माध्यमबाट विश्वका जुनसुकै मुलुक/स्थानमा रकम पठाउन तथा जुनसुकै स्थानबाट पठाएको रकम नेपालभर रहेका यस बैंकका शाखाहरुबाट सजिलै र सुरक्षित प्राप्त गर्न सकिन्छ |

ADBL Swift