ADBL Platinum Saving Account

  1. निशुल्क Visa Debit/Credit Card (प्रथम पटक)
  2. निशुल्क ADBL Smart Plus Registration
  3. निशुल्क Internet Banking Registration
  4. निशुल्क ABBS सेवा, Statement Print, Cheque Book Issue
  5. विदेशी मुद्रा सटहीमा प्रति डलर २० पैसा छुट
  6. ठूलाे साइजकाे लकर सेवामा २५% छुट
  7. रू ५ लाख सम्मकाे निशुल्क दुर्घटना मृत्यु बीमा
  8. न्यूनतम माैज्दात रू १० लाख
  9. ब्याजदरः बचत खाताकाे प्रकाशित उच्च ब्याजदर ।