Clearing Service

बैंकको जुनसुकै शाखामा अन्य बैंकको चेक जम्मा गर्न सकिने Electronic Cheque Clearing सेवा उपलब्ध रहेको छ |