Connect IPS

यस बैंकका ग्राहकहरुले Connect IPS मार्फत आफ्नो खाताबाट सिधै कुनैपनि प्रकारको भुक्तानी र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रकमान्तर जस्ता कारोवारहरु अनलाईन माध्यमबाटै सजिलै गर्न सक्दछन | IPS सेवा मार्फत विभिन्न बैंकमा रहेको खातामा रकमान्तर गर्न सकिन्छ |

Register Here