FOREX Transaction

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विभिन्न देशका विभिन्न मुद्राहरु यस बैंकका विभिन्न शाखाहरु बाट खरीद बिक्रि तथा सटही सुविधा लिन सकिन्छ |