RTGS Service

कुनै पनि बैंकमा खाता भएका ग्राहकहरुले तुरन्तै (Real Time) देशका सबै वाणिज्य बैंकका खातामा रकम जम्मा र भुक्तानी गर्ने सुविधा रहेको छ |