Gold and Silver Trading

सुन चाँदी व्यवसायीहरु आवद्ध विभिन्न संघ/संस्थाहरुको सिफारिसमा Real Time Dealing Rate मा सुन तथा चाँदी खरीद गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ |